Onze School

Activiteiten

Extra schoolse activiteiten (sport/cultuur/goede doelen/excursies) 

Afhankelijk van het aanbod, kunnen we besluiten een museumbezoek in Joure in te lassen. In Joure wordt geregeld een tentoonstelling in het Johannes Hesselshuis georganiseerd die geschikt is voor kinderen. 

Verder gaan we met de groepen A/B indien mogelijk naar de voorstellingen van uur-cultuur en gaan de kinderen van groep C indien mogelijk naar het Berne Iepenloftspul of een voorstelling van uur-cultuur. 

Verder zijn er excursies van “Groen Doen!”, die ons worden aangeboden door Staatsbosbeheer. 

In de loop van het jaar worden ons diverse excursies aangeboden, hieruit maken wij een keuze. 

Douwe Wielinga 

Elk jaar krijgen de kinderen de ”Douwe Wielinga” traktatie op school, vaak in samenhang met de kinderboekenweek. Douwe Wielinga was een geëerd burger in St Nicolaasga. Douwe Wielinga heeft de Beuk een legaat nagelaten. Van de rente worden de kinderen elk jaar in september/oktober getrakteerd. 

Jaaractiviteiten 

Deze staan in de kalender vermeld die aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. 

Schoonmaakavonden 

Ongeveer vier keer per jaar komen ouders met een teamlid op school om de lokalen een extra schoonmaakbeurt te geven. Het gaat er om de school weer even helemaal goed schoon te maken. Even aandacht voor de hoekjes en extra’s waar de schoolschoonmaker geen tijd voor heeft. 

Feestelijke ouderavond 

In het voorjaar organiseert de school één keer in de twee jaar een feestelijke ouderavond. Alle kinderen van school doen mee aan een musical, soms geschreven door het team, soms ook een (aangepaste) bestaande musical. Een enthousiaste groep ouders helpt bij het maken van de kleding en de decors en helpt bij het schminken. 

Een hele happening, maar....... gezellig.

Schoolreis / schoolkamp 

Alle groepen gaan 1 keer per schooljaar op schoolreis. 

Begeleiding schoolreisjes; 

In principe begeleiden de leerkrachten de schoolreisjes. Soms wordt de hulp van ouders gevraagd.

Sport en Spel 

Als er ijs ligt worden we uitgenodigd door de ijsclub om met school te komen schaatsen. De groepen 1 t/m 8 gaan dan naar de ijsbaan waar we heerlijk kunnen schaatsen. Verder wordt er gedurende het schooljaar regelmatig iets aangeboden op het gebied van sport en spel. Te denken valt aan gastlessen dans, hockey, volleybal, judo enz. De school doet ook elk jaar mee aan een schoolvoetbaltoernooi en Koningsspelen.

Deel deze pagina