Search
img4
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17

Het team

Meester Thijmen Krikke - Clusterdirecteur
Juf Irene Neelis - IB'er
Juf Marian van der Heide - Groep 6-7-8
Juf Wietske van der Werff - Groep 4-5 
Juf Anita Rienties - Groep 4-5 
Juf Monika Hof - Groep 1-2-3 en Locatieaanspreekpunt
Juf Tinaliet de Leeuw - Groep 1-2-3
Meester Anton Silvius - Ondersteunend medewerker (Administratie & ICT)